Skip to content

Työmme lähtökohtana on tunnistaa kaikissa ihmisissä oleva rohkeus toimia oikeudenmukaisuuden puolesta.

Previous
Next

Rauhankasvatusinstituutti ry (RKI) on vuonna 1981 perustettu puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton rauhan- ja globaalikasvatuksen asiantuntijajärjestö.

Edistämme lasten ja nuorten kasvamista globaalin vastuunsa tunteviksi ja yhdenvertaisuutta sekä väkivallattomuutta edistäviksi maailmankansalaisiksi tukemalla kasvattajia.

Tuemme kasvattajia rauhankasvatuksen toteuttamisessa ja rauhankulttuurin rakentamisessa koulutusjärjestelmän kaikilla asteilla. Vahvistamme kasvattajien osaamista myös koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä, kuten nuorisotyön parissa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kykyä havaita ja puuttua syrjintään, valtarakenteiden ja normien näkyväksi tekemistä sekä yksilöiden ja ryhmien välisten konfliktien väkivallatonta ratkaisemista ja aktiivisen kriittisen kansalaisuuden vahvistamista.

Työmme lähtökohtana on tunnistaa kaikissa ihmisissä oleva rohkeus toimia oikeudenmukaisuuden puolesta. Teemme tämän muun muassa vahvistamalla ymmärrystä tekojen seurauksista niin paikallisella kuin globaalilla tasolla.

Osana globaalia rauhanliikettä rakennamme väkivallatonta ja yhdenvertaista maailmaa. Tarjoamme ammatillista täydennyskoulutusta opettajille ja nuorisotyöntekijöille, järjestämme kasvatusalan ammattilaisille seminaareja ja koulutustilaisuuksia liittyen rauhankasvatuksen eri näkökulmiin ja teemoihin sekä tuotamme ja jaamme eri toimintaympäristöihin ja kohderyhmille suunnattuja rauhankasvatuksen menetelmiä ja pedagogisia malleja. Teemme läheistä yhteistyötä kasvatusalan järjestöjen, opettajankoulutuslaitosten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Koulutamme vuosittain yli 1000 kasvattajaa rauhankasvatuksen teemoista ja tukipalvelumme tavoittavat useita tuhansia kasvattajia.

Käytännön työ

RKI:n laajin kouluille suunnattu toiminta on jo viimeiset kymmenen vuotta ollut Maailmankoulu, jonka lähtökohtana on toimia linkkinä ja asiantuntijatukena koulujen ja järjestöjen yhteistyössä. Se tuo koulumaailmaan kansalaisjärjestöjen tuottamaa ja helposti hyödynnettävää globaalikasvatusmateriaalia sekä kouluttaa ja auttaa järjestöjen toimijoita ja opettajia globaalikasvatuksen toteutuksessa. Maailmankoululla on aktiivista paikallista toimintaa erityisesti Turussa, Oulussa, Helsingissä, Kokkolassa, Tampereella ja Joensuussa.

Nuorisotyöntekijöille tarjoamme koulutusta yhdenvertaisuuden edistämisestä, vihapuheen tematiikasta, dialogisista menetelmistä sekä nuorisotyön ammatillisesta roolista yhteiskunnan heikoimpien puolustajina ja muutoksen mahdollistajana.

Rauhankasvatusinstituutti tarjoaa kouluille ja nuorisotyön toimijoille myös  suoraan nuorille suunnattuja työpajoja ja toimintamalleja kuten rauhankoulu, Anne Frank  -näyttely ja rauhanfudis.

Olemme osa kansainvälistä rauhankasvatusliikettä toimien yhteistyössä erityisesti Unescon kanssa. Vuonna 2017–2018 meillä on yhteisiä koulutushankkeita yli kahdessakymmenessä maassa toimivien järjestöjen kanssa. Vahvistamme nuorten aktiivista kansalaisuutta ja osaamista rauhankysymyksissä lähettämällä heitä kansainvälisille vapaaehtoisjaksoille erilaisiin järjestöihin ja vastaanottamalla muualta tulevia nuoria vapaaehtoisia oppimaan luonamme rauhankasvatuksesta Suomessa.

Previous
Next
Font Resize