Rauhan Kasvatus Instituuti
Etusivulle

Ilmiömäinen Agenda

Globaalin vastuun koulutuskokonaisuudet opettajille, rehtoreille ja koulutusjohtajille

Miten johtaa osallistavasti pedagogisia prosesseja alati muuttuvassa maailmassa? 
Miten saattaa opetussuunnitelman globaalikasvatuksen tavoitteet käytäntöön?

Ilmiömäinen Agenda -koulutus opettajille

Tulevaisuuden taidot ovat vahvasti esillä nykyisessä hallitusohjelmassa sekä koulutuspoliittisessa keskustelussa. Hallituksen raportti Osaaminen 2035 nostaakin yhdeksi tulevaisuuden tärkeimmäksi geneeriseksi osaamisalueeksi kestävän kehityksen periaatteiden tuntemisen.

Tarjoamme opettajille ja varhaiskasvattajille koulutuskokonaisuuksia, joissa syvennytään kestävän kehityksen teemoihin, perehdytään Agenda 2030 teemapäivät – opettajan oppaaseen, ja ideoidaan näiden hyödyntämistä kouluissa.

Tarjoamme työkaluja, joiden avulla kestävän tulevaisuuden tarkastelu ja rakentaminen toimijuuden kautta omassa oppilaitoksessa on mahdollista.

Kesto on sovittavissa koulutuskohtaisesti (3–6 h sisältäen ennakko ja/tai lopputehtävän).

Kaikissa Agenda-koulutuksissa hyödynnetään Agenda 2030 teemapäivät -opasta, erityisesti teemoja 4 & 5: Tasa-arvo ja ihmisoikeudet sekä Demokratia ja osallisuus.

Agenda koulutuksia on tarjolla 3–6 tunnin koulutuksista lukuvuoden mittaisiin kokonaisuuksiin. Koulutukset ovat räätälöitävissä koulutuskohtaisesti.

 

Lisätietoja

Ota yhteyttä, mikäli kiinnostuit osallistumisesta, koulutuksen järjestämisestä tai muusta yhteistyöstä!

Mari-Anne Okkolin

Johtava asiantuntija, oppilaitosyhteistyö


globaalivastuu[at]rauhankasvatus.fi.

Ilmiömäinen Agenda -koulutuskokonaisuus rehtoreille ja koulutusjohtajille

Tarjoamme rehtoreille, opettajille ja koulutusjohtajille pedagogisen johtajuuden laajempia koulutuskokonaisuuksia. Koulutuksen tuloksina syntyy opetussuunnitelman arvoperustan mukaisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia, jotka käsittelevät tasa-arvon, demokratian, aktiivisen toimijuuden, kulttuurisen moninaisuuden sekä kestävän kehityksen ja elämäntavan teemoja.

Koulutuksen myötä johtajien ja opettajien valmiudet edistää osallistavaa toimintakulttuuria ja kestävän tulevaisuuden taitoja vahvistuvat. Tarkoituksena on osallistaa koko kouluyhteisö toimimaan kestävän kehityksen teemojen edistäjänä.

Koulutuksen teemoina ovat:

  • Pedagoginen johtajuus, horisontaali ja jaettu johtajuus sekä yhteisopettajuus
  • Globaalikasvatus (ja sen merkitys maailmanlaajuisten ilmiöiden tarkastelijana)
  • Agenda 2030: prosessi ja kestävän kehityksen tavoitteet.
 

Lukuvuoden kokonaisuudet koostuvat viidestä koulutusosiosta: 

  1. Pedagoginen johtajuus muuttuvassa maailmassa.
  2. Osallisuus oppilaitosten arjessa.
  3. Yhteisöllisesti kehittävä pedagoginen johtajuus
  4. Agenda 2030 käytäntöön
  5. Pedagogisena johtajana maailmaa muuttamassa!
Opetushallitus rahoittaa hanketta.
Ulkoministeriön kirjava Maailma2030-logo

Mukana yhteistyössä ovat Oulun yliopiston globaalikasvatuksen erityisasiantuntijat ja Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti. Ulkoministeriö  ja OPH tukevat hanketta.