Kohti syrjimä­töntä koulua -opinto­piirit

Työkaluja antirasistiseen syrjinnän vastaiseen kasvatustyöhön

Järjestämme Kohti syrjimätöntä koulua – oma oppimispäiväkirjani -teoksen ympärille opintopiirejä lukuvuoden 2022–2023 aikana pääkaupunkiseudulla, Kokkolassa, Turussa sekä Oulussa. 

Opintopiirissä on mahdollisuus kartuttaa osaamistaan ja pohtia omaan työarkeen liittyviä yhdenvertaisuuden ja antirasismin teemojen kysymyksiä.

Opintopiiritapaamisissa keskustellaan näistä teemoista ohjatusti toisten opettajien kanssa ja tapaamisten välillä pohditaan yhdenvertaisuuden, syrjinnän vähentämisen ja antirasismin aiheita itsenäisesti itselle sopivalla tavalla, oppimistehtävien tukemana.

Tarkoituksena on kasvattaa jaettua ymmärrystä antirasismista ja syrjinnän vähentämisestä sekä etsiä ja jakaa työtapoja syrjinnän ja rasismin vähentämiseksi varhaiskasvatuksessa, koulussa sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Opintopiirissä on tarkoitus myös kohdata muita samoista aiheista kiinnostuneita opettajia. Oman oppimispolun voi muokata itselleen sopivaksi yhdessä opintopiirin ohjaajan kanssa.

Opintopiirit toteutetaan kuusi kertaa kokoontuvissa ryhmissä. Ryhmätapaamisten lisäksi oppimisprosessiin kuuluu asiantuntijapuheenvuorojen kuuntelua verkon välityksellä sekä itsenäistä pohdintaa tapaamiskertojen välillä.

Opintopiireihin voivat osallistua ja ilmoittautua varhaiskasvatuksessa, ala- ja yläkoulussa tai toisen asteen oppilaitoksissa työskentelevät opettajat.

Opintopiirissä hyödynnetään RKI:n syksyllä 2021 julkaisemaa ”Kohti syrjimätöntä koulua, oma oppimispäiväkirjani” -opasta. Oppimispäiväkirjan avulla mahdollistuu myös itsenäinen jatko-opiskelu teeman parissa.

Opintopiireistä tullaan järjestämään myös lyhyempi, 3–4 kertaa kokoontuva malli ainakin ruotsin kielellä. Kiinnostuksesta osallistua lyhyempään opintopiiriin voi kertoa ilmoittautumislomakkeella.

Lisätietoa opintopiireistä saat kirjoittamalla sähköpostia osoitteeseen elina.lauttamaki[at]rauhankasvatus.fi.

Ilmoittaudu opintopiireihin:

Pääkaupunkiseudun opintopiiri alkaa 27.10. Setlementtitalolla Helsingissä. 

Turun opintopiiri alkaa 29.9. 14.30–16.00 Puolalanmäen lukion neuvottelutilassa. Muut tapaamiskerrat sovitaan ensimmäisessä tapaamisessa.

Kokkolan opintopiirin ensimmäinen kerta järjestetään 27.9. klo 14.15–15.45,
Kokkolan kaupungintalolla kokoustilassa Ullavassa. Muut tapaamiskerrat sovitaan ensimmäisessä tapaamisessa.

Oulun lukupiirit järjestetään kevätlukukaudella 2023.

Kokkolassa ja Turussa järjestetään lukupiirejä myös ruotsiksi.

Lue lisää ruotsinkielisistä opintopiireistä sivun alaosasta.

Redskap för antirasistiskt fostringsarbete mot diskriminering

Vi ordnar i anslutning till handboken ”Mot en icke-diskriminerande skola – min inlärningsdagbok” studiecirklar under läsåret 2022–2023 i huvudstadsregionen, Karleby, Åbo samt Uleåborg.

I studiecirkeln har man möjlighet att förkovra sitt kunnande och att fundera på frågor som anknyter till jämställdhet och antirasism i den egna arbetsvardagen.

Under studiecirkelmöten diskuteras dessa teman med andra lärare under handledning, och mellan möten får man självständigt med stöd av inlärningsuppgifterna begrunda jämställdhet, minskad diskriminering och antirasism på ett sätt som passar en bäst. 

Syftet är att utöka delad förståelse om minskning av antirasism och diskriminering samt att söka och dela arbetssätt för att minska diskriminering och rasism inom småbarnspedagogik, i skolan samt i andra stadiets läroinrättningar. Studiecirkelns syfte är också att få träffa andra lärare som är intresserade av samma teman. Man kan tillsammans med studiecirkelns handledare omarbeta den egna vägen till inlärning på ett sätt som passar en bäst.

Studiecirklar hålls i grupper som samlas 3–4 gånger. I lärprocessen ingår utöver gruppmöten även expertanföranden via webben samt självständiga reflektioner mellan gruppmöten.

I studiecirklarna kan delta och till dem kan anmäla sig lärare som arbetar inom småbarnspedagogik, i läroinrättningar med årskurserna 1–9 eller i andra stadiets läroinrättningar.

I studiecirkeln utnyttjas handboken ”Mot en icke-diskriminerande skola, min inlärningsdagbok” som gavs ut av Institutet för Fredsfostran hösten 2021. Med hjälp av inlärningsdagboken kan man också fortsätta studierna självständigt.

Mera information om studiecirklarna får du genom att skicka e-post till adressen elina.lauttamaki[at]rauhankasvatus.fi.

Kokkolan opintopiirin ensimmäinen kerta järjestetään 27.9. klo 14.15–15.45,
Kokkolan kaupungintalolla kokoustila-Ullavassa.

Turun kaupungin vaaleansininen logo vaakunalla.
Rauhan Kasvatus Instituuti
Kokkolan logo, jossa on teksti Kokkola Karleby sekä kruunun kuva.