Anti­rasis­tisen nuoriso­työn ja rauhan­kasva­tuksen koulutus

Anti-racism & Equity in Youth Work and Peace Education -koulutus Oulussa

Koulutus on suunnattu nuorisoalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja luoda uusia kumppanuuksia sekä syventää antirasistista ja inklusiivista työotetta. Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua antirasistiseen työotteeseen, Oulun paikalliseen nuorisotyöhön sekä nuorten toteuttamiin solidaarisuushankkeisiin.

Toivomme osallistujiksi nuorisotyön ammattilaisia ja kasvattajia, jotka työskentelevät aktiivisesti edellä mainittujen teemojen parissa. Tarjoamme ideoita antirasistisen työotteen kehittämiseen, sekä asiantuntijuutta tunnistaa rasismia yhteiskunnallisten valtarakenteiden kautta. Koulutus sisältää opintovierailuja nuorten osallisuutta kehittäviin hankkeisiin ja toimintaympäristöihin.

Ohjelma on suunniteltu itsereflektoivaksi ja dialogiin pohjautuvaksi. Kouluttajat ovat osallisuuden ja antirasismin asiantuntijoita, sekä heiltä löytyy kokemusta sekä nuorisotyöstä että rauhankasvatuksesta. Koulutuksen kieli on englanti.

Tarjoamme osallistujille matkaliput, majoittautumisen sekä ateriat.

Yhteys

Ota yhteyttä Anna Litweka-Anttolaiseen anna.litewka-anttolainen[at]rauhankasvatus.fi, jos sinulla on mitään kysyttävää koulutuksesta. Saavutettavuuteen liittyvistä asioista voit olla yhteydessä Anna-Leea Määttään, anna.leea-maatta[at]rauhankasvatus.fi.

Haku

Työpaja järjestetään Oulussa 19.–24.9.2022 (matkapäivät mukaan lukien). 

Haku on auki 8.–26.6.2022.

Erasmus+
The project is co-funded by the European Union. The European Commission is not responsible for any content of this project.