Anti­rasis­tisen nuoriso­työn ja rauhan­kasva­tuksen koulutus

Anti-racism & Equity in Youth Work and Peace Education -koulutus Oulussa

Koulutus on suunnattu nuorisoalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja luoda uusia kumppanuuksia sekä syventää antirasistista ja inklusiivista työotetta. Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua antirasistiseen työotteeseen, Oulun paikalliseen nuorisotyöhön sekä nuorten toteuttamiin solidaarisuushankkeisiin.

Toivomme osallistujiksi nuorisotyön ammattilaisia ja kasvattajia, jotka työskentelevät aktiivisesti edellä mainittujen teemojen parissa. Tarjoamme ideoita antirasistisen työotteen kehittämiseen, sekä asiantuntijuutta tunnistaa rasismia yhteiskunnallisten valtarakenteiden kautta. Koulutus sisältää opintovierailuja nuorten osallisuutta kehittäviin hankkeisiin ja toimintaympäristöihin.

Ohjelma on suunniteltu itsereflektoivaksi ja dialogiin pohjautuvaksi. Kouluttajat ovat osallisuuden ja antirasismin asiantuntijoita, sekä heiltä löytyy kokemusta sekä nuorisotyöstä että rauhankasvatuksesta. Koulutuksen kieli on englanti.

Tarjoamme osallistujille matkaliput, majoittautumisen sekä ateriat.

Yhteys

Ota yhteyttä Anna Litweka-Anttolaiseen anna.litewka-anttolainen@rauhankasvatus.fi, jos sinulla on mitään kysyttävää koulutuksesta. Saavutettavuuteen liittyvistä asioista voit olla yhteydessä Anna-Leea Määttään, anna.leea-maatta[at]rauhankasvatus.fi.

Haku

Työpaja järjestetään Oulussa 19.–24.9.2022 (matkapäivät mukaan lukien). 

Haku on auki 8.–26.6

Project Partners

Haver Srbija, Serbia

Haver is a non-profit educational organization, active in the field of informal education and
working in partnership with individuals, NGO-s and public institutions to overcome
prejudice, discrimination and intolerance in Serbia. The mission of Haver is to contribute in building a society of coexistence, living together based on shared values and common understanding. Programs of the organization are designed and cover all generations, with a special focus on primary and high school students and teachers in Serbia.

PiNA, Slovenia

PiNA was founded in 1998 at the Initiative of the Open Society Institute. Today, the Association for Culture and Education PiNA is a Europe Direct Information Centre, a Eurodesk regional partner, a regional Centre for Intercultural Dialogue, a regional NGOs HUB and a youth centre with the status of operating in the public interest in the field of youth. Expecting to give something back to society and to have a positive, enduring influence on targeted population, all PiNA’s projects share a common idea – the social impact and focus on four main areas: active citizenship, international cooperation, human rights, creativity and social reflection.

RKI, Finland

The Peace Education Institute is a Finnish, politically non-aligned peace organization for educators who work in formal and non-formal education settings. In practice, this means teachers, youth workers or activists who are interested in creating safer, more inclusive and equal spaces in their work and in wider society. Our work is guided by three themes that are anti-racism, equality, and global.

Taki Jestem, Poland

Erasmus+
The project is co-funded by the European Union. The European Commission is not responsible for any content of this project.
Logo of Haver Srbija. A purple character is raising its hands up while standing.
Logo of Pina in black letters.