Valtakunnalliset Ahtisaari-päivät tuovat rauhanvälityksen kaikkiin suomalaisiin päiväkoteihin ja kouluihin. Päivien tarkoituksena on lisätä tietoa rauhanvälityksestä, riitojen ratkaisemisesta sekä sovinnon merkityksestä. Riidoista ja erimielisyyksistähän on perimmiltään kyse niin koulun pihan kärhämissä kuin kansainvälisissä konflikteissakin.

Sovittelulla on Suomessa pitkät perinteet. Jo päiväkodeissa harjoitellaan riitojen sopimista ja yhteisten sääntöjen luomista. Suomalaisen rauhanvälityksen avulla puolestaan ratkotaan vaikeita konflikteja maailman haastavimmilla kriisialueilla.

Kuvan tausta on valkoinen. Sinisen kehikon sisällä lukee sinisellä tekstillä "Riidat ratkotaan puhumalla, Ahtisaari-päivät".

Ahtisaaripäivän valtakunnallisilta verkkosivuilta löytyy erityisesti yläkoululaisille ja sitä vanhemmille suunnattuja opetusmateriaaleja. 

Ahtisaari-päivien kotisivuilta näet vuosittain päivittyvät teemat ja harjoitukset.

Yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille suunnattuja harjoituksia

Tehtävät liittyvät seuraaviin aihealueisiin: neuvottelutaidot, vuorovaikutus ja empatia, osallistuminen ja vaikuttaminen.

Pääset yläkoulun ja toisen asteen harjoituksiin tästä.

Lisäksi sivustolta löydät syventäviä harjoituksia:

  • Rauhanvälityksen harjoituksia. Nämä opetusmateriaalit avaavat muun muassa rauhannobelistin ja CMI:n perustajan Martti Ahtisaaren rauhanvälitysoppeja sekä pureutuvat naisten tärkeään roolin rauhanvälityksessä.
  • Konfliktinratkaisusimulaation eli roolipeliharjoituksen, jossa oppilaat pääsevät eläytymään kiristyneeseen konfliktilanteeseen, joka tapahtuu koulun pihalla.
  • Suomi ja konfliktimaat -harjoituksista löytyy myytinmurtajat-teksti provosoivien ja hankalien kysymysten tueksi.
  • Ilmastonmuutos ja konfliktit diaesitys on tehty opetuksen tueksi.

Koulun sovittelijaoppilaan valinta

Ahtisaari-päivien yhteydessä voidaan järjestää koulun oman sovittelijaoppilaan valinta. Valinnalla on tarkoitus nostaa esille koulun omassa yhteisössä sovittelevassa hengessä toimineita oppilaita, ryhmiä tai vaikkapa henkilökunnan edustajia.

Katso ohjeet koulun sovittelijaoppilaan valintaan täältä.

Kansainvälisen rauhanpäivän tehtävät

Ahtisaaripäivien teemat linkittyvät yhteen kansainvälisen rauhan päivän teemojen kanssa.

Voit tutustua rauhanrakentamiseen liittyviin tehtäviin ja materiaalivinkkeihin täällä.

Monet työpajan tehtävistä tehdään pienryhmissä tai pareittain. Tarkoituksena on, että juuri ohjaaja muodostaa ryhmät ja parit, eivät opiskelijat itse. Tämä ohjeistus on yksi tärkeistä keinoista varmistaa, ettei kukaan jää ryhmän ulkopuolelle. Se on myös keino taata rauhallinen, opiskelijoiden moninaisuuden huomioiva ja turvallinen ilmapiiri osallistua harjoituksiin. Opettajana, ohjaajana tai fasilitoijana tärkeimpiä rauhankasvattajan tehtäviäsi näissä työpajoissa onkin varmistaa, että jokainen voi osallistua, tulla nähdyksi ja kuulluksi sekä kokea kuuluvansa ryhmään.

Opetusvinkki: Kuinka kehittää oppilaiden konfliktinratkaisutaitoja?

Videon tiedot:

Ailu Vallen rap-kappale Sáhtan ja Máhtán tarkoittaa ”Voin ja Osaan”.

Kappaleen sanoitukset löytyvät suomeksi käännettynä videon alta ensimmäisestä kiinnitetystä kommentista.

Ailu Valle (2015) – Sáhtán ja Máhtán.

  • Kesto: 3,59 min.
  • Puhe: pohjoissaame.
  • Tekstitys: ei.
  • Saamelaiskulttuurin ensyklopedia on monitieteinen ja monikielinen verkkotietokirja saamelaisista, saamelaiskulttuurista ja -kielistä.

  • Kukka Rannan ja Jaana Kannisen teos Vastatuuleen (2019) on erinomainen tietopaketti saamelaisten historiasta, kulttuurista ja nykypäivästä.

Vaka vapsutti

Kitty scratches couch bad kitty shed everywhere shed everywhere stretching attack
your ankles chase the red dot, hairball run catnip eat the grass sniff for just going
to dip my paw in your coffee and do a taste test – oh never mind i forgot i don’t like
coffee – you can have that back now yet humans,humans, humans oh how much
they love us felines we are the center of attention they feed, they clean .

Vaka vapsutti

Kitty scratches couch bad kitty shed everywhere shed everywhere stretching attack
your ankles chase the red dot, hairball run catnip eat the grass sniff for just going
to dip my paw in your coffee and do a taste test – oh never mind i forgot i don’t like
coffee – you can have that back now yet humans,humans, humans oh how much
they love us felines we are the center of attention they feed, they clean .