Rauhan Kasvatus Instituuti
Etusivulle

Koulu vailla vertaa!

Opas yhdenvertai­suuden edistämiseen ja yhdenver­taisuus­suunnitelman laadintaan oppilaitoksille​

RKI:n tuottama opas antaa käytännönläheisiä työkaluja sellaisen yhdenvertaisuussuunnitelman tekoon, josta on todellista hyötyä oppilaitoksesi arjessa!

Opas sisältää hyviä konkreettisia tarkastuslistoja ja harjoituksia sekä vinkkejä toimenpiteistä, jotka koskevat esimerkiksi opetusmenetelmiä ja toimintakulttuuria, kiusaamiseen puuttumista sekä syrjinnän vaarassa olevien oppilaiden tarpeiden huomioimista. 

Oppaassa käsitellään suunnitelman teon eri vaiheita koulun tilanteen selvittämisestä aina toimenpiteiden valintaan ja suunnitelmasta tiedottamiseen saakka.

Oppaaseen on poimittu vinkkejä kansalaisjärjestöjen materiaalista ja esimerkkejä oppilaitosten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä. Opasta jaetaan painoversiona myös kasvattajille suunnatuissa tilaisuuksissa ja koulutuksissa.

Yhdenvertaisuussuunnitelmasta ei saa tulla uusi pölyttyvä paperipinkka opettajanhuoneeseen, vaan sen pitää toimia vahvana pohjana kaikille viihtyisämmän kouluyhteisön rakentamiseen.

Linkit materi­aaleihin

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa oppilaitoksia

Vuonna 2015 voimaan astunut yhdenvertaisuuslaki velvoittaa oppilaitokset edistämään yhdenvertaisuutta suunnitelmallisesti. Kaikilla oppilaitoksilla, esiopetusyksiköillä, peruskouluilla, lukioilla ja ammatillisilla oppilaitoksilla, yliopistoilla ja korkeakouluilla sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksilla oli vuoden 2017 alusta lähtien oltava yhdenvertaisuussuunnitelma.

Suunnitelma sisältää arvion yhdenvertaisuuden toteutumisesta oppilaitoksen toiminnassa sekä tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset toimenpiteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Myös oppilaiden ja opiskelijoiden tulee voida vaikuttaa suunnitelman sisältöön.

Esiopetuksen, perusopetuksen, toisen asteen vapaan sivistystyön ja korkeakoulutuksen toimintaympäristöt ja toimijat ovat kaikki erilaisia. Siksi opas ei anna yhtä valmista mallia yhdenvertaisuussuunnitelmalle. Tavoitteena on sen sijaan auttaa luomaan kullekin oppilaitokselle sopivin prosessi.

Yhdenvertaisuus.fi: Yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö.