Skip to content

RKI hakee hankekoordinaattoria kahteen nuorisotyön kehittämishankkeeseen (määräaikainen, OULU)

Rauhankasvatusinstituutti (RKI) on vuonna 1981 perustettu sitoutumaton rauhankasvatusjärjestö, jonka pääkohderyhmä ovat kasvattajat.

Oulun hankkeitamme koordinoivan hanketyöntekijämme siirtyessä uusiin tehtäviin haemme kokenutta ja rohkeaa nuorisotyön ammattilaista koordinoimaan kahta nuorisotyön kehittämishanketta Oulun seudulla. Koordinaattorin tehtävänä on nuorisotyössä tapahtuvan rauhankasvatuksen toimintamallien kehittäminen, dokumentointi ja mahdollisten jatkohankkeiden suunnittelu ja rahoitushakemusten valmistelu. Hankkeita on kaksi, toinen on aluehallintoviraston rahoittama nuorisotyön kehittämishanke, jossa kehitetään yhdenvertaista ja inklussiivista nuorisotyötä ja toisena on OPH:n rahoittama kaksisuuntaiseen kotouttamiseen ja nuorten osallisuuden edistämiseen keskittyvä Harrastaen Tutuksi – hanke. Molemmat hankkeet ovat alkaneet loppuvuonna 2018 ja jatkuvat 2019 loppuun. Hankkeita kehitetään ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Oulun kaupungin perusopetus- ja nuorisopalvelujen sekä useiden paikallisten ja kansallisten toimialan keskeisten toimijoiden kanssa (HUMAK, Kanuuna, Nuorten Akatemia, Suomen Partiolaiset, Setlementti jne.) ja RKI:n nuorisotyötiimin kanssa. Tavoitteena on, että hankkeissa tuotettuja oppeja, malleja ja menetelmiä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää nuorisotyössä eri puolilla Suomea. Työ sijoittuu Ouluun ja on määräaikainen jatkuen 31.12.2019 saakka. Molemmissa hankkeissa sinulla on työpari RKI:n Helsingin toimistolta, jotka ovat olleet hankkeessa mukana alusta lähtien ja joiden työaikaa on varattu Oulun toimintoihin jatkossakin.

Edellytämme:

 • kokemusta nuorisotyöstä osallisuutta ja yhdenvertaisuutta tukevalla työotteella
 • kouluttaja- ja fasilitointikokemusta ja pedagogista osaamista
 • kokemusta hankkeiden koordinoinnista ja laajojen kokonaisuuksien hallitsemisesta
 • näyttöjä onnistuneista rahoitushakemuksista ja raportoinnista eri rahoittajille
 • osaamista viestiä eri kohderyhmille suomen- ja englanninkielellä
 • sitoutumista rasisminvastaisuuteen ja ihmisarvon jakamattomuuteen kaikissa tilanteissa sekä sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä työotetta.

Arvostamme:

 • aktiivista ja oma-aloitteellista työotetta
 • verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja ja rohkeutta luoda uutta
 • monipuolista kielitaitoa
 • korkeakoulututkintoa ja monipuolista työkokemusta Suomesta ja kansainvälisesti
 • kiinnostusta kehittää nuorisotyön rakenteita ja toimintaa pitkäjänteisesti

Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Tarjoamme innostavan työyhteisön ja näköalapaikan suomalaiseen ja eurooppalaiseen rauhantyöhön sekä mahdollisuuden oppia ja luoda uutta kanssamme. Paikka tulee ottaa vastaan viimeistään 1.8.2019 ja sisältää perehdyttämisjakson Helsingissä 3.-7.6. Palkka on 2600-2700 €/ kk. Lisätietoja tehtävästä ja tiedustelut: toiminnanjohtaja Riikka Jalonen 044 2783422 16.5. klo 9-11 ja 20.5. klo 12-15.

Lähetä hakemuksesi 20.5.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen riikka.jalonen@rauhankasvatus.fi. Otsikoi viestisi Hakemus nuorisotyö OULU ja sukunimesi.

Font Resize